Geen tolk door corona? Zet een tolk op afstand in!

9 mei 2020

Door alle maatregelen rondom het coronavirus zitten veel mensen thuis. We werken vanuit huis, volgen onderwijs vanuit huis en hebben contact met onze dierbaren via videobellen. Gelukkig is het in deze tijd ook mogelijk om een tolk op afstand in te zetten.

Als je een tolk op afstand inzet, dan komt de tolk niet naar je toe. De tolk tolkt voor je via je smartphone, tablet of laptop. Voor privé-, werk- en onderwijssituaties.

Zonder afspraak

Wil je nu direct een tolk op afstand inzetten? Dat kan. Via Tolkcontact tolk op afstand kan een gebarentolk direct het gesprek voor je vertalen. Je hoeft geen afspraak te maken. Handig als je onverwacht een tolk nodig hebt. Bijvoorbeeld als je naar de dokter moet.

Op afspraak

Je kunt ook een afspraak maken met een gebarentolk of schrijftolk. De tolk kan dan op de afgesproken tijd voor je tolken op afstand. Dat kan bijvoorbeeld via Facetime, WhatsApp, Skype of Teamviewer. Je kunt met de tolk afspreken wat jullie het makkelijkst vinden. Kun je zelf geen tolk vinden? Plaats je opdracht dan op mijn.tolkcontact.nl.

Minder tolkuren nodig

Om het gebruik van een tolk op afstand te stimuleren, geldt in het leefdomein een bijzondere regel. Per tolkopdracht gaat er maar een derde deel van de getolkte tijd van je urensaldo af. Dit geldt voor de eerste 15 uur tolk op afstand die je per kalenderjaar inzet.

Voorbeeld 1: je hebt een digitale borrel met vrienden via Skype van 60 minuten. De tolk tolkt voor jou via Skype. Na de opdracht vraagt de tolk of je de opdracht goed kan keuren. Je ziet staan dat het een opdracht is waarbij de tolk op afstand heeft getolkt en dat er 20 minuten van je tolkuren afgaat (want 60/3=20).

Voorbeeld 2: je hebt een afspraak bij de huisarts die 15 minuten duurt. Je videobelt via WhatsApp met de tolk, zodat je de dokter kunt verstaan. Na de opdracht vraagt de tolk of je de opdracht kan goedkeuren. Je ziet staan dat het een opdracht is waarbij de tolk op afstand heeft getolkt en dat er 5 minuten van je tolkuren afgaat (want 15/3=5).


Deze regel geldt alleen voor het leefdomein (niet voor het werk- en onderwijsdomein). Zet je meer dan 15 uur een tolk op afstand in, dan wordt het aantal getolkte uren weer volledig van je tolkuren afgeschreven.

Bellen

Wil je iemand bellen? Via KPN Teletolk kun je dag en nacht bellen. Bijvoorbeeld naar de huisarts. Ook als je doof of slechthorend bent. De medewerker van KPN Teletolk vertaalt het gesprek voor jou in tekst of gebarentaal. Kijk voor meer informatie op de pagina over KPN Teletolk.