Tolkuren voor organisaties

Organiseer je als (belangen)organisatie bijeenkomsten voor mensen die een schrijf- of gebarentolk nodig hebben? Of zet je je op een andere manier in voor mensen met een auditieve beperking? Dan is het vaak handiger om vanuit de organisatie een tolk te regelen. Op die manier hoeft niet iedere bezoeker zijn eigen tolk mee te nemen.

Wil je een tolk regelen vanuit je organisatie? Kijk dan of je misschien organisatie-tolkuren kunt aanvragen bij UWV. Kom je hiervoor niet in aanmerking? Dan kun je natuurlijk ook een tolk inzetten zonder tolkuren. Je betaalt de tolk dan zelf.

Voorwaarden

Je kunt alleen organisatie-tolkuren inzetten als meerdere tolkgebruikers tegelijkertijd gebruikmaken van dezelfde tolk. Organisatie-tolkuren kun je dus niet inzetten voor de medewerkers van je organisatie. Als een dove of slechthorende medewerker alleen voor zichzelf een tolk nodig heeft, bijvoorbeeld tijdens een vergadering, dan moet deze medewerker zelf tolkuren aanvragen.

Bekijk alle voorwaarden op de website van UWV.

Tolkuren voor organisaties in NGT