Tolkcontact Tolk op locatie

Heeft u voor een vergadering of een evenement een tolk Nederlandse Gebarentaal of schrijftolk op locatie nodig? Tolkcontact zoekt mee! Wij hebben contact met ruim 700 tolken Nederlandse Gebarentaal en schrijftolken in Nederland. We zetten alles op alles om de ideale tolk te vinden.

Hoe werkt het?

Tolkcontact helpt graag bij het zoeken van een tolk. Wij hebben het grootste platform van Nederland waarop alle tolken zijn aangesloten. Hierop plaatsen we uw opdracht. Eerst worden de tolken die aan de voorwaarden voldoen en het dichtst bij de locatie wonen, gevraagd. Daarna wordt het aantal kilometers tot de locatie verruimd, totdat een tolk de opdracht accepteert.

Voor wie?

Een tolk Nederlandse Gebarentaal zorgt ervoor dat iedereen elkaar begrijpt en gelijkwaardig kan deelnemen aan het gesprek. Of iemand nu horend, doof, slechthorend of doofblind is. Er bestaan verschillende soorten tolken. Welke tolk er nodig is, ligt aan de situatie en de voorkeur van de persoon die de tolk gaat inzetten. Wij kunnen hierbij adviseren.

Een gebarentolk vertaalt het gesproken woord naar gebarentaal en andersom. Een schrijftolk typt wat er gezegd wordt, zodat de dove of slechthorende persoon mee kan lezen.

Veilig en betrouwbaar

Bij sommige gesprekken worden persoonlijke of vertrouwelijke gegevens uitgewisseld. Bij de diensten van Tolkcontact kan alle informatie gevraagd en gegeven worden die men zonder tussenkomst van een tolk ook zou uitwisselen. Onze medewerkers hebben zwijgplicht en mogen niets delen over de gesprekken. De tolk vertaalt/tolkt het gesprek, maar voegt niets toe aan de inhoud van het gesprek.

De kosten

Voor bemiddeling rekent Tolkcontact de volgende tarieven:

  • Bemiddelingskosten: € 75,00 
  • Uurtarief van de tolk voor de getolkte tijd: € 68,11
  • Reiskosten van de tolk: € 0,84 per kilometer (tot een maximum van 110 kilometer enkele reis)
  • Tolkopdracht op afstand (bijv. videobellen): 30% toeslag

Wij houden de door UWV gestelde uurtarieven aan.

Let op: er is geen garantie dat voor elke aanvraag een tolk gevonden wordt. Tolken kiezen zelf welke opdracht ze willen aannemen, ook als deze via Tolkcontact wordt aangeboden. Daarom worden er alleen kosten in rekening gebracht bij een geslaagde bemiddeling. Lees meer over tolkbemiddeling via Tolkcontact.

Vragen?

Wilt u meer informatie over onze diensten? Onze klantenservice helpt u graag verder.