Wat doet Tolkcontact?

Tolkcontact brengt tolkgebruikers en tolken bij elkaar. In ons online systeem mijn.tolkcontact.nl plaatsen tolkgebruikers opdrachten, die jij als tolk kunt aannemen. Tolkcontact verzorgt de administratie van al deze opdrachten én zorgt ervoor dat jouw facturen worden betaald.

In mijn.tolkcontact.nl kunnen tolkgebruikers zien hoeveel tolkuren ze hebben. Vervolgens kunnen ze een tolk zoeken via het systeem of het prikbord. Bij 85% van de tolkopdrachten vindt de tolkgebruiker zelf een tolk, in alle andere gevallen zorgt Tolkcontact voor ondersteuning of bemiddeling.

Voor spoedsituaties zijn we 24 uur per dag bereikbaar. Samen met jou zorgen we voor gelijkwaardige communicatie.

Rol Tolkcontact

De tolkvoorzieningen (privé-, werk- en onderwijssituaties) vallen onder de verantwoordelijkheid van drie ministeries: Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Het budget dat vanuit deze ministeries beschikbaar is gesteld voor de tolkvoorzieningen, wordt beheerd door UWV. UWV bepaalt of iemand recht heeft op tolkuren en zo ja, hoeveel tolkuren deze persoon krijgt en voor welke periode. Tolkcontact zorgt voor de praktische uitvoering: wij brengen tolken en tolkgebruikers bij elkaar, geven voorlichting over de tolkvoorzieningen en maken jouw administratie eenvoudiger.