Toegankelijk voor dove klanten

Bij Tolkcontact begrijpen we dat nog niet iedereen in Nederland weet hoe hij met een doof of slechthorend persoon moet communiceren. Maar we vinden wel dat dat moet. Gelijkwaardig communiceren is een recht. Daarom ontwerpen we diensten en producten die de communicatie tussen doven en horenden gelijkwaardig maakt. 

Toegankelijkheid is iedereens verantwoordelijkheid

Even bellen naar de gemeente om een afspraak te maken? Dat lukt vaak niet als je doof of slechthorend bent of een spraakbeperking hebt. De dienstverlening van organisaties is nog niet ingericht op communiceren met dove en slechthorende klanten of mensen die zich niet goed verstaanbaar kunnen maken. Ruim 1,5 miljoen mensen lopen daarom dagelijks tegen problemen aan. Zonde, want ‘gewoon even bellen’ kan wel met de diensten van Tolkcontact.

Met onze diensten helpen we honderden klanten per week. Bijvoorbeeld aan een tolk Nederlandse Gebarentaal op het stembureau of aan een schrijftolk die een sollicitatiegesprek vertaalt.

Word ook toegankelijk met Tolkcontact

Steeds meer organisaties zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid om toegankelijk te zijn voor een zo groot mogelijke groep. Aanpassingen aan panden zijn soms nodig, bijvoorbeeld een drempelplaat voor rolstoelen. Ook de communicatie van uw organisatie kan onder de loep worden genomen. Voelen klanten of bezoekers zich welkom en begrepen? Met onze diensten maakt u uw organisatie direct toegankelijk voor doven, slechthorenden en mensen met een spraakbeperking.

Tolkcontact verzorgt een compleet pakket aan diensten. Neem één of meerdere diensten af, passend bij de grootte, locatie en de klanten van de organisatie. Met ervaring in de wereld van tolkbemiddeling kunnen we precies aangeven wat u nodig heeft. Onderzoek meteen welke dienst bij uw organisatie past:

Wat doet een tolk Nederlandse Gebarentaal of schrijftolk?

Een tolk Nederlandse Gebarentaal vertaalt gesproken Nederlands naar Nederlandse gebarentaal en andersom. De tolk vertaalt/tolkt het gesprek, maar voegt niets toe aan de inhoud van het gesprek. Dankzij een tolk begrijpt iedereen elkaar en kan iedereen gelijkwaardig deelnemen aan het gesprek. Bij sommige telefoongesprekken worden persoonlijke of vertrouwelijke gegevens uitgewisseld. Bij de diensten van Tolkcontact kan alle informatie gevraagd en gegeven worden die men zonder tussenkomst van een tolk ook zou uitwisselen. Onze medewerkers hebben zwijgplicht en mogen niets delen over gesprekken. 

Schrijftolken werken vaak met een velotype. Een velotype is een soort toestenbord waarmee je met één tik hele lettergrepen of woorden maakt.